กรมการขนส่งทางบกจองคิวล่วงหน้าผ่านแอพ DLT Smart

กรมการขนส่งทางบก ยืนยัน!!! ผู้ที่จองคิวล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue ในวันศุกร์ที่ 4 และวันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2563 ซึ่งตรงกับวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ ยังได้รับสิทธิเข้ารับบริการทุกวันทำการอื่นๆ เพียงแสดงหลักฐานการจองคิว ติดต่อ ณ สำนักงานขนส่งที่จองคิวไว้

กรมการขนส่งทางบก ยืนยัน!!! ผู้ที่จองคิวล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue ในวันศุกร์ที่ 4 และวันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2563 ซึ่งตรงกับวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ ยังได้รับสิทธิเข้ารับบริการทุกวันทำการอื่นๆ เพียงแสดงหลักฐานการจองคิว ติดต่อ ณ สำนักงานขนส่งที่จองคิวไว้ ..นางจันทิรา บุรุษพัฒน์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ตามที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบกำหนดวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ ประจำปี 2563 จำนวน 2 วัน คือ วันศุกร์ที่ 4 กันยายน และวันจันทร์ที่ 7 กันยายน ส่งผลให้มีวันหยุดต่อเนื่อง 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 4 – 7 กันยายน 2563 ซึ่งเป็นวันหยุดราชการ กรมการขนส่งทางบกจึงไม่มีการให้บริการที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ ทั้งด้านใบอนุญาตขับรถ ด้านทะเบียนและภาษีรถ อย่างไรก็ตาม สำหรับประชาชนที่จองคิวดำเนินการล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue ในวันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2563 และวันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2563 ยังคงได้รับสิทธิในการเข้ารับบริการทุกราย โดยสามารถติดต่อเข้ารับบริการ ณ สำนักงานขนส่งที่จองคิวไว้ ทุกวันและเวลาทำการ ทั้งยังได้รับสิทธิในการรับเข้ารับบริการก่อนเป็นลำดับแรกเมื่อมาติดต่อ เพียงแสดงหลักฐานการจองคิวจากแอปพลิเคชันที่ตรงกับวันหยุดดังกล่าวและหลักฐานประกอบการดำเนินการ ทั้งนี้ สำนักงานขนส่งบางแห่งอาจมีการบริหารจัดการให้บริการตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ ประชาชนสามารถติดต่อสอบถามสำนักงานขนส่งที่ได้จองคิวไว้โดยตรง หรือดำเนินการตามประกาศของสำนักงานขนส่งหรือตามที่ได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ โดยยืนยันว่าผู้ที่จองคิวผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue จะได้รับสิทธิในการเข้ารับบริการทุกราย .รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า ด้านการให้บริการรับชำระภาษีรถประจำปี ขอให้เจ้าของรถวางแผนการดำเนินการชำระภาษีรถประจำปีล่วงหน้า ซึ่งสามารถชำระภาษีรถประจำปีล่วงหน้าก่อนครบกำหนด 90 วัน โดยอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเลือกใช้บริการชำระภาษีรถผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งที่สำนักงานของกรมการขนส่งทางบกทั่วประเทศ ที่ทำการไปรษณีย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) รวมถึงบริการรับชำระภาษีรถผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขาทั่วประเทศ ทั้งยังมีบริการชำระภาษีรถออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ https://eservice.dlt.go.th/ หรือผ่านแอปพลิเคชัน “DLT Vehicle Tax” ซึ่งสามารถเลือกให้จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ หรือรับเอกสารด้วยตนเองที่ตู้รับชำระภาษีรถประจำปีอัตโนมัติ (Kiosk) โดยเมื่อมีการชำระภาษีรถประจำปีผ่านแอปพลิเคชัน “DLT Vehicle Tax” เรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหลักฐานการชำระภาษีรถประจำปีชั่วคราว เพื่อให้เจ้าของรถสามารถใช้เป็นหลักฐานแสดงการชำระภาษีจนกว่าจะได้รับเครื่องหมายการเสียภาษีประจำปีจากกรมการขนส่งทางบก ซึ่งไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถชำระภาษีรถประจำปีได้อย่างสะดวก รวดเร็ว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *